Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady współpracy z serwisem internetowym, który znajduje się pod adresem www.fajnetlo.pl,  a także zakres odpowiedzialności.

Korzystając z usług sklepu fajnetlo.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie postanowienia, zobowiązując się również  do przestrzegania jego postanowień.

Właścicielem serwisu fajnetlo.pl   o profilu indywidualnej produkcji jest Studio reklamy CMYK Tomasz Kuban, Narcyzowa 6, Częstochowa, NIP 9492123261

Zapisy dotyczą materiałów i produktów zakupionych w serwisie fajnetlo.pl

Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

II ZAWARCIE UMOWY

Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w  oparciu o obowiązujący Regulamin.

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową. Wszelkie zmiany dotyczące rozmiaru, warunków kolorystycznych, zmian układu wzoru zdjęcia itp.  powinny zostać potwierdzone również drogą mailową. W innym przypadku zmiany te nie będą uwzględniane

Oferowane produkty przygotowywane są na indywidualne zamówienie Klienta.

Zamówiony przez Klienta produkt w serwisie fajnetlo.pl jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( tzn. zwrotu w terminie 14 dni bez podania przyczyny ) nie przysługuje.

Oferta przedstawiona w serwisie fajnetlo.pl nie posiada terminu ważności i może ulec zmianie.

III WARUNKI PŁATNOSCI

Płatność za towary odbywa się po wpłacie z góry lub przy odbiorze paczki.

Płatność za towary w formie przedpłaty dokonuje się na podany numer konta lub za pomocą obługi płatności przelewy24

IV REKLAMACJE

1. Podstawową reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Jako nieznaczne odstępstwo rozumie się niewielkie różnice w formacie ( do 10 mm na jednym boku ), rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Reklamacji nie podlega produkt, który uległ uszkodzeniu w wyniku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z nim lub też jego nieumiejętnego montażu.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego ( Klienta ), jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę  produktu na nowy.

3. Reklamacje są przyjmowane do rozpatrzenia jeśli Klient w przeciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosi pisemnie ( e-mailem lub pocztą ) zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę.

4.W przypadku składania reklamacji Klient zobowiązany jest do przestrzegania procedury reklamacyjnej:

a. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w produkcie wady techniczne powinien zgłosić pisemnie wraz z uzasadnieniem i dowodem zdjęciowym na adres: fajnetlo@gmail.com. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia paczki Klient zobowiązany jest spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera a następnie postępować zgodnie z powyższymi ustaleniami

b. Jeżeli roszczenie jest zasadne, towary jest wymieniany lub naprawiany w ciągu 10 dni.

V WARUNKI DOSTAWY

Zamówione materiały są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Koszt dostawy dotyczy wyłącznie wysyłek na terenie Polski

Koszt dostawy za granicę ustalany jest indywidualnie

W przypadku gdy Klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym wiążą się wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

Czas realizacji zamówienia zawiera się w przedziale 1-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.

Dostawa kurierem realizowana jest wciągu 24-48 h w dni robocze.

Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Zamawiającego od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności  odebrania przesyłki.

VI OBOWIĄZKI

Osoby korzystające z serwisu fajnetlo.pl mają obowiązek po otrzymaniu paczki sprawdzenia jej stanu technicznego oraz oceny zamawianego produktu.

VII PRAWA AUTORSKIE

Firma Studio reklamy CMYK Tomasz Kuban informuje, iż dla każdego pliku graficznego  zakupionego za pośrednictwem serwisu fajnetlo.pl opłacone są prawa autorskie.

Zakup produktu w serwisie fajnetlo.pl nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnych do zakupionych materiałów

W przypadku zamówienia przez Klienta produktu wykonanego z własnego zdjęcia, oświadcza, iż posiada prawa autorskie tegoż zdjęcia lub grafiki.

VIII OCHRONA DANYCH

Firma Studio reklamy CMYK Tomasz Kuban oświadcza, iż dane osobowe przekazane przez Klienta  będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego bądź przepisy innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.

Firma Studio reklamy CMYK Tomasz Kuban zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.